Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek

www.stylewish.cz je internetový obchod s oblečením a výrobky pro domácnost společnosti General Emporiki S.A., se sídlem v Lamii, Kapodistriou & Amalias 2, 35100, s DIČ 094228239, D.O.Y. Lamia a GEMH 022565154000. Kontaktní telefon +420 604 860 051 a kontaktní / e-mail [email protected] . GENIKI EMPORIKI SA přikládá zvláštní význam ochraně soukromí a osobních údajů návštěvníků / uživatelů. Je třeba poznamenat, že osobními údaji se podle příslušné legislativy (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 / EU) rozumí pouze takové informace, které se týkají konkrétní nebo – na základě určitých vlastností identifikovatelná fyzická osoba (subjekt údajů). Informace týkající se právnických osob a skupin osob nebo informace statistické povahy, z nichž nelze odkázat na určenou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, do této kategorie nespadají a jsou vyloučeny z působnosti příslušných právních předpisů.Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou plně v souladu s evropským nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (EU / 2016/679) a řeckou legislativou, pokud mezi nimi neexistuje rozpor. V takovém případě má GCP navrch. GENIKI EMPORIKI SA může kdykoli a bez upozornění upravit tyto zásady oznámením jakékoli takové změny prostřednictvím našich webových stránek. Procházením a používáním našich stránek návštěvníci/uživatelé potvrzují, že si přečetli, porozuměli a přijali Zásady ochrany osobních údajů. V následujících podmínkách naleznete důležité informace týkající se typu, účelu použití vašich osobních údajů, jejich ochrany a vašich práv jako subjektů těchto údajů.

Pro jakékoli vysvětlení se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti GENIKIS EMPORIKIS SA. na www.stylewish.cz nebo na dpo@ stylewish.gr7.

- Odpovědný subjekt: Za zpracování osobních údajů odpovídá GENIKI EMPORIKI SA.

- Osobní údaje, které shromažďujeme: Když navštívíte naše webové stránky, nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje. Jediné případy, kdy požadujeme vaše osobní údaje, jsou: 1. Při elektronickém podání. V tomto případě vás žádáme o následující informace:

 -Jméno a příjmení

 -E-mailová adresa

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky se shromažďují informace, jako je IP adresa (adresa internetového protokolu) vašeho počítače.

Další informace naleznete v našich příslušných zásadách pro používání souborů cookie níže nebo v Podmínkách použití. GENIKI EMPORIKI SA nemá a nemůže uplatňovat vliv a kontrolu nad povahou a rozsahem osobních údajů shromažďovaných a uchovávaných platformami sociálních sítí jako termín nebo výsledek jejich používání a nenese žádnou odpovědnost za shromažďování a zpracování osobních údajů, které provádějí. Další informace o účelech shromažďování a dalšího zpracování a používání osobních údajů platformami sociálních sítí, jakož i o právech a nastaveních dostupných pro ochranu vašeho soukromí a osobních údajů, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální platformy.

Účel a zásady shromažďování osobních údajů: GENIKI EMPORIKI SA shromažďuje a zpracovává osobní údaje návštěvníků/uživatelů výhradně v rámci plnění svých účelů a funkcí, přesněji pro účely komunikace s Vámi a v rámci poskytování služeb. Zpracování je omezeno na osobní údaje, které jsou nezbytné a vhodné pro naplnění účelů a funkc sítě. Na zpracování se vztahují pravidla obecného nařízení o ochraně osobních údajů a příslušné právo EU, řecké právní předpisy a příslušné mezinárodní smlouvy a úmluvy.

 

Použití osobních údajů, které shromažďujeme: Osobní údaje, které shromažďujeme z komunikační platformy, kterou máme na našich webových stránkách, používáme pouze pro potřeby komunikace s vámi a pro vaše lepší služby. Soubory cookie používané při procházení webových stránek jsou kategorizovány na nezbytné, statistické a marketingové. Nezbytné soubory cookie pomáhají, aby byly webové stránky použitelné tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky

Bez těchto souborů cookie nemůže webová stránka správně fungovat. Statistické soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že anonymně shromažďují a hlásí informace. Marketing cookie se používá k identifikaci návštěvníků webových stránek. Jejich záměrem je zobrazovat reklamy jednotlivému uživateli. U těchto údajů nedochází k žádnému dalšímu zpracování, propagaci ani výměně. V každém případě je pro výše uvedené použití vašich osobních údajů vyžadován předem příslušný souhlas.

- Zásady používání souborů cookie: Při procházení této webové stránky GENIKI EMPORIKI SA shromažďuje ID uživatelů pomocí odpovídajících technologií, jako jsou soubory cookie a / nebo sledování adresy internetového protokolu (IP). Cookies jsou malé kousky textu, které do prohlížeče odesílá webová stránka, kterou uživatel navštíví. Používání cookies usnadňuje webu zapamatovat si informace o návštěvě uživatele, jako je preferovaný jazyk, zapamatovat si vaše preference, pokud jde o bezpečné vyhledávání, výpočet počtu návštěvníků nebo usnadnění registrace našich služeb.

Jak kontrolovat soubory cookie: Soubory cookie můžete ovládat a/nebo smazat podle svého přání. Podrobnosti naleznete zde: aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie, které již jsou na vašem počítači, a také nakonfigurovat většinu prohlížečů tak, aby instalaci souborů cookie zabránily.

V tomto případě však možná budete muset při každé návštěvě webu sami upravit některé preference. Uživatel může webové stránky používat bez problémů a bez použití cookies, možná však na úkor jejich použitelnosti a provozu některých služeb. Jakékoli osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie a mohou být spojeny s konkrétním návštěvníkem / uživatelem jsou zpracovávány výhradně pro účely uvedené výše.

- Předání / zpřístupnění údajů třetím stranám: Shromážděné osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo předány třetím stranám, pokud je to vyžadováno pro splnění povinností ze zákona nebo je to nezbytné pro plnění účelů a funkcí stránek, s výhradou záruk příslušné právní předpisy. Výkonem některých služeb a funkcí webu můžeme pověřit fyzické nebo právnické osoby. Těmto osobám jsou předávány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění svěřených služeb a jsou zavázány GENIKIS EMPORIKI SA z hlediska důvěrnosti a bezpečného zpracování osobních údajů.

- Vysvětlení pro zpracování na sociálních sítích (Facebook) společnosti GENIKI EMPORIKI SA: Ve výše uvedených sociálních médiích zpracovává společnost GENIKI EMPORIKI SA (společně s každou z výše uvedených společností) osobní údaje (jako je uživatelské jméno a případně vaše fotografie) prostřednictvím své oficiální stránky v každém z nich za účelem propagace jeho činnosti. Jedná se zejména o stránky sociálních sítí:

  1. https://www.facebook.com/stylewish.cz

Působením na těchto našich stránkách, jako je označení To se mi líbí (to se mi líbí) nebo sledování naší konkrétní stránky ("sledovat"), vyjadřujete svůj souhlas s příslušnou úpravou, tj. s úpravou vámi používaného uživatelského jména a jakýchkoli fotografii, která ji doprovází. Odvolání tohoto konkrétního souhlasu provádí samotná stránka úplně stejným, ale obráceným procesem (na rozdíl od nesledování).

V každém případě prohlašujeme, že nevíme a neneseme odpovědnost za to, zda tyto produkty sociálních sítí dále zpracovávají osobní údaje, mají-li další účely zpracování, využívají-li vykonavatele zpracování, provádějí-li profilování a způsob, jakým provádějí celkové zpracování osobních údajů.

Doporučujeme, abyste před udělením jakéhokoli souhlasu nebo provedením jakékoli akce na výše uvedených stránkách sociálních médií společnosti GENIKIS EMPORIKIS SA. prostudujte si zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních médií. V případě, že na naše stránky nahrajete své vlastní fotografie nebo jiné osobní údaje ve výše uvedených médiích, nesete za toto zpracování odpovědnost. Vzhledem ke zvláštní jednoduchosti sdílení fotografií a dalších osobních údajů na sociálních sítích vám doporučujeme, abyste je používali s ohledem na možná rizika, která z jejich zveřejnění vyplývají.

- Vaše práva v souvislosti se zpracováním údajů, které se Vás týkají: Podle ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů 679/2016 / EU máte právo jak ve fázi shromažďování, tak i později být informováni o možném zpracování údajů se vás týkají, jeho účelu a také oznámení / přenosu třetím stranám a jejich totožnosti (právo na informace a přístup). Máte také právo požadovat opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů, které uchováváme.

Máte také právo na omezení zpracování a právo vznést námitku. Pro vaši informaci a uplatnění vašich práv se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected]. Dále dle Nařízení máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 Důvěrnost a bezpečnost: Osobní údaje, které shromažďujeme v souvislosti s provozem webu, jsou naprosto nezbytné pro účely komunikace s vámi. Jsou zcela důvěrné a jsou uchovávány pouze pro potřeby této komunikace. K těmto údajům má přístup několik vedoucích pracovníků organizace, kteří se zavázali zachovávat důvěrnost. Kromě toho máme odpovídající bezpečnostní systémy a přijímáme veškerá nezbytná a vhodná organizační a technická opatření, abychom zabránili jakémukoli porušení zabezpečení osobních údajů (únik, vyzrazení, přístup neoprávněných osob) z našich systémů.

 

Úprava těchto zásad ochrany osobních údajů: Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou kdykoli změnit v souladu s vnitrostátním a evropským právem. Z tohoto důvodu jste v pravidelných intervalech zváni k návštěvě této stránky pro vaše vlastní informace. Procházením a používáním našich stránek návštěvníci / uživatelé potvrzují, že si přečetli, porozuměli a přijali Zásady ochrany osobních údajů. Pokud se změnou změní charakter zpracování (účely, prostředky atd.), budete o tom před jejím provedením informováni, aby úroveň zabezpečení vašich údajů zůstala nezměněna.

 

- Kontakt: Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo pokud se domníváte, že z naší strany existují nějaké nejasnosti nebo neslučitelnost s těmito Zásadami, můžete to nahlásit v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese [email protected].

 

Informace, které od vás požadujeme

Soukromí:

Každý návštěvník může procházet internetový obchod stylewish.cz bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Osobní údaje (e-mail, telefon) budeme potřebovat pouze v případě, že se stanete členem nebo objednáte produkty nebo se rozhodnete dostávat náš informativní e-mail.

Informace o produktovém trhu:

Nezbytnými údaji pro každou transakci jsou vaše jméno, pevná linka nebo mobilní telefon, adresa (ulice, město, PSČ), dodací adresa objednávky a typ dokladu (účtenka, faktura).

Údaje o dokumentu:

V případě, že vystavujeme fakturu, potřebujeme název společnosti, DIČ. a adresu jejího sídla. Stručně řečeno, požadujeme pouze tolik informací, kolik potřebujeme, abyste si mohli užít jedinečný zážitek z nakupování, doručování produktů, které jste si objednali, bezpečnou platbu vaší objednávky a personalizované služby na základě vašich potřeb a preferencí.

 

Soubory cookie

 

Aby bylo možné nabízet personalizovanou službu, používá většina velkých společností alfanumerické identifikační soubory, tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory (textové soubory), které se odesílají a ukládají v počítači uživatele, což webovým stránkám jako stylewish.cz umožňuje bezproblémový provoz a bez technických anomálií, shromažďování různých uživatelských možností, rozpoznání jejich častých uživatelů, usnadnění jejich přístup k nim a shromažďování údajů pro zlepšení obsahu webových stránek. Cookies nezpůsobují škody na počítačích uživatelů ani na souborech na nich uložených. Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám poskytli informace a zpracovali vaše objednávky, přičemž pokaždé, když opustíte stránku, jsou automaticky smazány. Musíte mít na paměti, že soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro správné a bezproblémové fungování našich webových stránek.

Zabezpečené transakce

stylewish.cz si uvědomuje důležitost otázky bezpečnosti vašich osobních údajů i vašich elektronických transakcí a přijímá všechna nezbytná opatření nejmodernějšími a nejpokročilejšími metodami, aby byla zajištěna vaše maximální možná bezpečnost. Veškeré informace, které se týkají vašich osobních údajů a vašich transakcí, jsou bezpečné a důvěrné. Zabezpečení internetového obchodu stylewish.cz je dosaženo pomocí následujících metod.

 

Identifikace zákazníka

Údaje používané pro vaši identifikaci jsou dva: váš email a bezpečnostní osobní kód (heslo), které vám při každém zadání poskytují naprosto bezpečný přístup k vašim osobním údajům. Máte možnost měnit svůj bezpečnostní osobní kód (heslo) a svou e-mailovou adresu (e-mail) tak často, jak si přejete.

Jediný, kdo má přístup k vašim údajům, jste vy prostřednictvím výše uvedených údajů a jste výhradně odpovědní za zachování jejich důvěrnosti a utajení před třetími stranami. V případě ztráty nebo úniku nás musíte neprodleně informovat, jinak internetový obchod politikos-shop.gr nenese odpovědnost za použití tajného kódu neoprávněnou osobou.Z bezpečnostních důvodů doporučujeme měnit heslo v pravidelných intervalech a vyhýbat se používání stejných a snadno dohledatelných kódů (např. datum narození). Doporučujeme také používat nejen písmena a čísla, ale také symboly a vytváření hesel.

 

Řízený přístup (Firewall)

Přístup do systémů stylewish.cz (serverů) je řízen firewallem, který umožňuje využívání konkrétních služeb zákazníkům/uživatelům a zároveň zakazuje přístup do systémů a databází s důvěrnými daty a informacemi společnosti.

 

Důvěrnost transakcí

Důvěrnost je považována za samozřejmost. Stejné základní principy, kterými se řídí klasické transakce, platí i v případě e-commerce (e-commerce). Veškeré informace předané uživatelem/členem politikos-shop.gr jsou důvěrné a politikos-shop.gr přijal veškerá nezbytná opatření, aby byly použity pouze v rozsahu, který je považován za nezbytný v kontextu poskytovaných služeb. Některá z opatření, která byla přijata, jsou následující:

- K vašim transakčním informacím mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci a pouze v případě potřeby, např. ke zpracování vašich žádostí. - politikos-shop.gr nezveřejňuje podrobnosti o zákaznících a jejich transakcích, pokud k tomu nemá od vás písemné povolení nebo to neukládá soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci.

- V případě, že politikos-shop.gr využívá k podpoře svých systémů třetí strany, dbá na zajištění důvěrnosti. - Můžete si vyžádat jakékoli informace o vás vedené i jejich opravu v případě, že dokážete doložit existenci chyby. - Pro svou vlastní bezpečnost byste také měli zacházet se všemi informacemi poskytnutými prostřednictvím služby jako s důvěrnými a důvěrnými a neprozrazovat je třetím stranám.

Doprava zdarma při nákupu nad 490 Kč.

Doprava zdarma s první vyměnou.

Všechny produkty jsou 100% autentické

Πολιτική Cookies

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη σωστή λειτουργία της σελίδας του καλαθιού και του checkout. Εαν συνεχίσετε τη περιήγησή σας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τα cookies.

Αποδοχή όλων των cookies Ρύθμιση cookies